Jan Oosthuizen

Stewardship

Is dit nodig om te skree as jy preek?

Hoekom skree sommige predikers?Ek veronderstel al die geskree is ontwerp om passie te kommunikeer, maar dit kom ook dikwels as woede voor. Ek wil ook nie sê dat ‘n uitroep op die regte plek, om ‘n spesifieke onderwerp te onderstreep nie sy plek het nie.  Jesaja 58:1 is immers die skrif waarmee die Here my as twaaljarige seun…

Stewardship

Dailiness: Discovering the Sacredness in the Ordinary

Blessed be the Lord,Who daily loads us with benefits,The God of our salvation!(Ps 68:19)Carpe diem is a Latin aphorism, usually translated “seize the day”, taken from book 1 of the Roman poet Horace’s work Odes (23 BC).In Horace, the phrase is part of the longer carpe diem, quam minimum credula postero, which can…

Stewardship

Eliminate the sin of partiality

Acts 17:26 and He made from one man every nation of mankind to live on all the face of the earth, having determined their appointed times and the boundaries of their habitation. God gave the boundaries, and we ARE different, WE ARE NOT CALLED TO BECOME COLORBLIND, BUT COLOR SHOULD NOT EFFECT THE WAY WE TREAT/FAVOR/LOVE PEOPLE…

Know - God

Die geestelike dinamiek van ’n byeenkoms van die Liggaam v Christus

As gelowiges het ons ‘n unieke geestelike band wat ons saambind. “en in verbondenheid met Hom deel julle in Sy volheid. Hy is die hoof oor elke mag en gesag” (Col 2:10) Ons deel dus in Sy volheid!!! Wat ‘n wonderlike verklaring! Ons deel in die volheid van Christus, “die hoof oor elke mag en gesag”!Ons aanbid ‘n…

Know - Self

Vind Sy Vreugde in Tye van Terreur

Ons almal word geraak deur die geweld van moord in ons land. Elke groepering in SA prioritiseer die terreur waar dit hulle die diepste raak. Die bende geweld in die Kaap, Studente moorde in Stellenbosch, die moorde in plakkerskampe, en natuurlik plaasmoorde. Die onlangse slagting in Texas, waar een man vanuit sy hotelkamer op mense begin skiet het, dui daarop…

Know - Self

Wie sê ek is ek?

Identiteitsdiefstal is nie net ‘n fisiese probleem of elektroniese misdaad probleem nie, die ‘n wesenlike geestelike krisis! Mense weet nie wie hulle bestem is om te wees nie. Mense maak en vorm hulle eie idee van wie hulle is, en mis sodoende hulle Godgegewe roeping en skeppingsdoel.Sonde is identiteitsdiefstal – jy is na God se beeld geskape. Gen 1:27…

Know - God

Lewe ‘n ‘soomlose’ lewe in Christus

(Joh. 19:23) En toe die soldate Jesus gekruisig het, neem hulle sy klere en maak vier dele, vir elke soldaat ’n deel en die onderkleed; maar die onderkleed was sonder naat, van bo af in een stuk geweef.Definisie van naatloos:  Ons praat van ’n roman se naatlose storielyn. Of naatlose, vry vloeiende optrede; ’n naatlose uitvoering. Glad, aaneenlopend…

1239