Marriage Covenant

Hou verhoudings heilig deur die Leiding vd Heilige Gees

2112

Ek is met ’n man getroud wat regtig die 1 Kor 13 pad van die liefde stap. In ons bediening het ek dit al telkemale beleef (hy is geduldig, vriendelik en soms uiters lankmoedig)l. En dit het my tot die besef laat kom, ons stap nie graag weg van mense nie, maar hulle kan (vir watter rede ook al) van ons af wegstap.

Ek praat nou nie hier van wanneer ’n broer teenoor jou sondig nie, of die liggaam en God se koninkryk aanhoudelik skade doen deur sy lewe nie. Ek praat hier van ons daaglikse lewe en ritme met mense. Ons is in ’n huweliksverhouding, werksverhouding (werkgewer/werknemer verhouding), gemeente verhouding, daar is ouers en kinders verhoudings, vriendskapsverhouding. En so gaan die lys van verhoudings aan, en elke verhouding het ’n moeilikheidsgraad en ’n uitdaging of twee.

Verhoudings het uitdagings, ook omdat ons waardes soms verskil. Ek beleef onlangs hoe die Heilige Gees met my praat, behou die ‘heilig’ van verhoudings. Dit is eers ’n vreemde konsep. Ek verstaan iets van God die Vader se hart, ek ken Jesus deurdat ek Hom aangeneem het, en ’n lewende verhouding met Hom het, en ek word gelei deur die Heilige Gees. En skielik besef ek, die werk van die Heilige Gees is heilig. En dit is nou Hy wat in my werk. Ek moet mediteer op dit wat mooi is, wat heilig is.

“Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is – watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit.” Fil. 4:8

As ons Hom toelaat in ons verhoudings, sal Hy dit heilig. Behou die mooi van dit wat was, mediteer op die mooi, op die Christus wat jy in mense kan sien. Selfs mense van wie jy verskil. Dit sal jou hart vry hou van offence en bitterheid. En dan (as ek vry is) kan die Here Sy werk wat Hy in my begin het voltooi.

Ons is net verantwoordelik vir dit wat in ons eie harte aangaan. En ja, ons ken die skrif in Jeremia so goed wat lees bedrieglik is die hart bo alle dinge. Dit is so maklik wanneer ons ’n fout in iemand anders se lewe sien om te dink dat daardie persoon se hart bedrieglik is, maar weet vandag verseker, ons eie hart kan ons bedrieg. “The heart is deceitful above all things, and it is extremely sick; Who can understand it fully and know its secret motives?” Jer. 17:9

“Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it.” Prov 4:23

Wanneer ons ons harte vry hou van offence, bitterheid en kwaad, kan die Here aanhou om ons te gebruik as Sy boodskappers van geloof, hoop en liefde. Beywer julle vir vrede met alle mense asook vir ‘n heilige lewe, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Heb 12:14

Ek glo nie dat die meeste mense elke oggend wakker word en dink, wie kan ek vandag sleg behandel, of indoen nie. Daar is sekerlik enkele sulke mense, en ons vermy hulle waar ons kan, en wanneer hulle teenoor ons oortree het, leef ons in vergifnis met hulle (omdat dit God se plan is, al is hulle nie meer deel van my lewe nie). Ek glo die meerderheid mense se motief is goed, want ons is na God se beeld geskape, daar is iets moois en goeds in elkeen van ons. Ek kies om te leef met die verwagting dat mense goed is, amazing is, en dat hulle reg aan my sal doen. Ek leef ook ’n lewe gelei deur die Heilige Gees, en vertrou Hom om my te lei, in en deur elke verhouding wat oor my pad kom.

“Ten slotte : julle lewe moet altyd vol blydskap wees. Lewe presies net soos God vir jul se. Luister na alles wat ek vir julle gesê het. Wees eensgesind. En lewe asseblief in vrede met mekaar. Ons wonderlike God wat sy liefde oor ons almal uitgestort het en aan ons Sy vrede gee, sal altyd by julle wees.” 2 Kor 13:11 DB

Ons weet wanneer daar nie vrede in verhoudings is nie, is daar ook nie vreugde nie. Behou die heilig van verhoudings, sover as moontlik.

Soos die dissipels van ouds, wil ek ook amper bid, Here, gee my meer geloof 🙂

Tags:
Share:
mm

Chantal Oosthuizen

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.