Jan Oosthuizen

Stewardship

Eternal Capital, the Riches we have in Christ

It is said that the greatest need in Uganda is Capital. Their is no lack of ideas and plans in Uganda. Like ants scavenging, people are constantly seeking work and means of income. People looking for ways in which they too will become the blessed, rich, wealthy, victorious kings and queens everyone is preaching about.The truth is: God’s…

Marriage Covenant

The Power of Two

The Power of two.What is the Power that makes some partnership flourish, creating a collective genius far surpassing the genius of one?That question lies at the heart of Joshua Wolf Shenk’s new book out this week, Powers of Two: Finding the Essence of Innovation in Creative Pairs, in which, drawing on academic research, historical evidence, and original…

Marriage Covenant

15 Steps of Unfaithfulness in Marriage

 Sien hierdie kragtige PPT oor Egbreuk vir meer antwoorde:How does adultery “happen?” People don’t just decide one day to hop in bed and be unfaithful to their spouse. Adultery is the culminating act of a dozen or more tiny steps of unfaithfulness. Each step in itself does not seem that serious or much beyond the previous step…

Know - People

Hoeveel ‘onse’ in jou pond

Die woordjie ‘Ons’ is ‘n kritiese woord in NT verbondstaal. Jesus leer ons bid: ‘Ons Vader’ nie ‘My Vader’ nie. Ons bid altyd met ‘ons’ in gedagte. Ons lewe in ’n samelewing waar die ‘ek’ heeltemal te veel gebruik word. Ons het ’n ‘ek’ bewussyn en ook ’n ‘ek’ kultuur terwyl in die Nuwe Testamentiese Kerk het alles om die…

Know - God

Hoe om God se stem te hoor Deel 1

“WIE ORE HET EN KAN HOOR, MOET LUISTER!”In Lukas 8:4-15 (Mat 13 en Mark 4) vertel Jesus die gelykenis van die saaier asook die uitleg daarvan. Hierdie gelykenis is ‘n sleutel tot al die ander geheimenisse van God se Koninkryk.Ons leer hieruit die belangrikheid van “luister”. Om te kan luister is ‘n baie belangrike vorm van…

Know - God

Hoe werk die lofprysing by Harvester?

Lofprysing wat God behaag.Die objek van ons lof is die Here, God van hemel en aarde, verlosser en koning van ons hart! Ons fokus is nie die orkes, die sangleier, die liedjies, of die bewegings nie. Ons fokus is God en God alleen.Ons lofprysing en aanbidding is nie gefokus om mense te vermaak nie. Jy kan ook nie…

Know - People

Mag die Kerk Oordeel?

Oordeel word meestal in ʼn negatiewe lig gesien. Ons konnotasie met die woord bring ander woorde tot ons gedagtes soos: finaliteit, verwerping, afskryf, verwydering, straf en hel. Ons weet ook dat ons dit nie moet doen nie… maar tog doen ons almal dit selfs sonder dat ons weet. Skinder is ʼn vorm van oordeel, want ek het alreeds ʼn waarheid/oordeel oor iemand…

Marriage Covenant

When Love is not enough

Please read (Mat 7:15-23)We so often say we love You Lord, but do they really? It is so easy to sing along songs in church about how much we love Him, but do we obey Him? Jesus’ love for the Father was tested, when He endured the most difficult burden of our sins and death saying: “Not…

113141516