Browsing Category

Know – God

Know – God

Know - God

Thriving in Balylon – Prayer

Many believers are caught out when bad things happens to them. Ps 34:19 Many are the afflictions of the righteous, But the Lord delivers him out of them all. Note the emphasis in this verse: “Many are the afflictions” The righteous do suffer. Already in the first 4th page of the Bible, Cain killed Able. He did nothing wrong…

Know - God

Wat moet ek doen om gered te word?

Petrus se woorde het hulle diep geraak. Hulle het toe vir Petrus en die ander apostels gevra: “Broers, wat moet ons doen?” 38 Petrus antwoord hulle: “Kom tot inkeer en maak reg met God. Laat julle in die Naam van Jesus Christus doop sodat julle sondes vergewe kan word, en julle sal die Heilige Gees as geskenk ontvang. 39 Hierdie…

Know - God

Kairos, Eternity Now!

ETERNITY NOWMark 1:15 The time (Kairos) is fulfilled, and the Kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel!καιρός kairós; gen. kairoú, masc. noun. Season, opportune time. It is not merely as a succession of minutes, which is chrónos (G5550), but a period of opportunity (though not necessity). There is really no Eng…

Know - God

Hoe om God se stem te hoor Deel 1

“WIE ORE HET EN KAN HOOR, MOET LUISTER!”In Lukas 8:4-15 (Mat 13 en Mark 4) vertel Jesus die gelykenis van die saaier asook die uitleg daarvan. Hierdie gelykenis is ‘n sleutel tot al die ander geheimenisse van God se Koninkryk.Ons leer hieruit die belangrikheid van “luister”. Om te kan luister is ‘n baie belangrike vorm van…

Know - God

Hoe werk die lofprysing by Harvester?

Lofprysing wat God behaag.Die objek van ons lof is die Here, God van hemel en aarde, verlosser en koning van ons hart! Ons fokus is nie die orkes, die sangleier, die liedjies, of die bewegings nie. Ons fokus is God en God alleen.Ons lofprysing en aanbidding is nie gefokus om mense te vermaak nie. Jy kan ook nie…

Know - God

Die Jesus Lewe

Om soos Jesus te word is die sleutel tot ʼn vervulde en gelukkig lewe. Jy sal die beste huweliksmaat wees om mee te leef, die beste sakeleier of werker wees vir enige sakeonderneming, die beste tipe vriend, die beste ouer. Die hoogste ideaal vir elke mens se bestaan is Jesus. Mense vergeet die wenners van die Olimpiese spele, die beste akteurs…

Know - God

Defining the Relationship God has with us

Relationship – a state of connectedness between peopleThe oneness of the trinity reveals the nature of fellowship, oneness, union, of how God exist. Since the beginning God made us in His own image (likeness) to have the same kind of union with His creation. (Gen 1:26) This relationship was broken by our sin, in the same way that sin…

Know - God

Kyk met nuwe oë na die hemel

Elke dag word ons gekonfronteer deur die agteruitgang, verbrokkeling, verwoesting, en gebrokenheid van hierdie wêreld. Ons sien duidelik die verganklikheid, die kortstondigheid, en die tydelikheid van hierdie bestaan, tog hou ons soms krampagtig daaraan vas terwyl die Vader vir ons iets talloos beter in stoor het.Daar is ‘n sterk konnotasie tussen wat ons begeer en hoe ons die…