Know - People

God se Bloudruk vir Vriendskappe

Die Bybel is ‘n boek oor verhoudings. God is in wese ‘n drie-enige verhouding. Sonde is die dade wat verhoudings skade bring en verwoes.  Sonde het hoofsaaklik vier verhoudings verwoes: ons verhouding met God, met onsself, met mekaar en met die skepping.  Christus is God in mensvorm, om ons te wys hoe om al hierdie verhoudinge te herstel. Hy…

Marriage Covenant

Wat is God se hart rakende seksuele sondes?

OWERSPEL | ONTROUHEID | VERKRAGTING | VOORHUWELIKSE SEKS | HOMOSEKSUALITEIT | MASTURBASIE | BLOEDSKANDE | ONTUG | LOSBANDIGHEID | WELLUS | PEDOFIEL | UITLOKKEND | PORNOGRAFIE | FLIRTASIE | PROSTITUSIE | VOYEURISME | NUDISMESeksuele sondes is ’n donker ‘abyss’ van misbruik, geweld en verwoesting. God het ons seksuele drange gegee omdat dit goed is, sodat ons geestelik, emosioneel maar ook fisies EEN met ons huweliksmaat kan raak. Ons verwelkom Sy lig, want as kinders van…

Marriage Covenant

How deeply are we connected in Marriage

God instituted marriage since Adam and Eve, (Gen 2:24) for us to experience the union that exists in the Godhead. (Joh 17:21) The Trinity is a mysterious union of oneness. We do not worship 3 Gods, He is one. (Deut 6:4) Yet they are distinctively different. This unity of diversity is the end goal of the marriage…

Stewardship

Wie is my Navolger? Wie los jy in jou plek, wanneer jy weg is?

Wie is my Navolger?PATTERN YOURSELVES after me [follow my example], as I imitate and follow Christ (the Messiah). 1 Cor 11:1 Wie is jou navolgers? Kan jy ook hierdie vers met oortuiging vir jou kinders en volgelinge sê? In terme van Leierskap sê John Maxwell; “If you leading and no one is following, you’re only taking a…

Stewardship

5 Goeie redes hoekom jy nie ‘n erediens moet mis nie

5 Goeie redes hoekom jy nie ‘n erediens moet mis nie. Hoekom kom Christine op ‘n Sondag byeen? In die reformasie van die kerk ontdek ons ou waarhede, en maak dit weer nuut en relevant vir vandag. Die gevaar is : in die klem wat outomaties saam met die nuut gaan, die hedendaagse goeie tradisies te minag of te vergeet. Ek…

Marriage Covenant

Discover God’s heart and blueprint for family

God intended family since the beginning. God made Adam and saw that he was alone, and needed a helpmate. He made Eve. Then they had children, obeying the first command to multiply and fill the earth. (Gen 1:28) This rule of multiplication is currently the primary method how Islam is intending to conquer the world. They do not integrate…

Know - People

Why we need to reach all nations

 The Church and Missions – NationsWe should never forget that the western church, black and white are by default gentiles. If the early church never crossed their borders and own cultural comfort we would never have received the gospel.Studying the Luke-Acts perspective on missions provides us with a very important and biblical framework for missions that should…