Skrifbeginsels vir Wernemers en Werkgewers

SKRIFBEGINSELS OOR HOE EK WERKNEMERS MOET HANTEER
Die ingang van die woord gee lig. Deur die woord verkry ons insig oor allerhande daaglikse take. Ook oor hierdie moeilike tema het die skrif vir ons riglyne oor hoe ons ons werkmense moet hanteer.
Die skrif het baie te sê oor lone en oor hoe dit betaal moet word.
Hulle loon het uitgeroep na die hemele. (Jak 5:4)
Oordeel van God as ons hulle misbruik. (Mal3:5)
Moet op tyd betaal, nie wag nie. (Deut 24:15)
Moenie loon kort-kort verander nie. (Gen 31:7)
Gee wat goed en reg is. (Col 4:1)
In terme van hoe ons hulle moet hanteer.
Moenie hulle saak gering ag nie. (Job 31:13)
Wie gaan veg in ’n oorlog op sy eie onkoste? (1 Cor 9:7)
Arbeider is sy loon werd.
Moet hulle nie dreig nie. (Efe 6:9)
Soek vrede met all mense. (Heb 12:14)
Wat is my verantwoordelikheid?
Kies vandag wie julle wil dien, maar ek en my huis… (Jos 24:15)
Moenie van jou buurman se dienste gebruik maak sonder vergoeding nie. (Jer 22:13)
Maak die huis skoon van afgode. (Gen 35:2)
Hóm verkondig ons deurdat ons alle mense met alle moontlike wysheid onderrig en leer, sodat ons elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus kan bring.(Kol 1:28)
Julle moet almal eer. (1 Pet 2:17)

SKRIFBEGINSELS OOR HOE EK WERKNEMERS MOET HANTEER
Die ingang van die woord gee lig. Deur die woord verkry ons insig oor allerhande daaglikse take. Ook oor hierdie moeilike tema het die skrif vir ons riglyne oor hoe ons ons werkmense moet hanteer.
Die skrif het baie te sê oor lone en oor hoe dit betaal moet word.
Hulle loon het uitgeroep na die hemele. (Jak 5:4)
Oordeel van God as ons hulle misbruik. (Mal3:5)
Moet op tyd betaal, nie wag nie. (Deut 24:15)
Moenie loon kort-kort verander nie. (Gen 31:7)
Gee wat goed en reg is. (Col 4:1)
In terme van hoe ons hulle moet hanteer.
Moenie hulle saak gering ag nie. (Job 31:13)
Wie gaan veg in ’n oorlog op sy eie onkoste? (1 Cor 9:7)
Arbeider is sy loon werd.
Moet hulle nie dreig nie. (Efe 6:9)
Soek vrede met all mense. (Heb 12:14)
Wat is my verantwoordelikheid?
Kies vandag wie julle wil dien, maar ek en my huis… (Jos 24:15)
Moenie van jou buurman se deinste gebruik maak sonder vergoeding nie. (Jer 22:13)
Maak die huis skoon van afgode. (Gen 35:2)
Hóm verkondig ons deurdat ons alle mense met alle moontlike wysheid onderrig en leer, sodat ons elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus kan bring.(Kol 1:28)
Julle moet almal eer. (1 Pet 2:17)